• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
 

เดือน กุมภาพันธ์ 2563
@.  วันที่ 8 ก.พ. 63 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ...
@.  วันที่ 10 ก.พ. 63 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา ...
@.  วันที่ 20-27 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ...
@.  วันที่ 29 ก.พ. 63 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ...
@.  วันที่ 29 ก.พ. 63 จำหน่ายเสื้อผ้านักเรียน ...
 
เดือน มีนาคม 2563
@.  วันที่ 3-5 มี.ค. 63 ประกาศผลการสอบและลงทะเบียนสอบซ่อมระดับชั้น ม.1-ม.5 ...
@.  วันที่ 14 มี.ค. 63 จำหน่ายเสื้อผ้านักเรียน ...
@.  วันที่ 25 มี.ค. 63 เริ่มเรียน Summer Course ...
@.  วันที่ 25 มี.ค. 63 จำหน่ายเสื้อผ้านักเรียน ...
 
เดือน เมาษายน 2563
@. วันที่ 6 เม.ย. 63 นักเรียน ป.6,ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.1และ ปพ.2 ...
@. วันที่ 11-15 เม.ย. หยุดเทศกาลสงกรานต์ ...
@. วันที่ 24 เม.ย. 63 เรียน Summer Course วันสุดท้าย ...